2017 m.

UAB „HSC Baltic“ kartu su VŠĮ Kultūros paveldo išsaugojimo pajėgomis tvarkys Pyplių piliakalnį

2017 09 15

UAB „HSC Baltic“ kartu su VŠĮ Kultūros paveldo išsaugojimo pajėgomis atliks Pyplių piliakalnio su gyvenviete tvarkomųjų paveldosaugos ir pritaikymo visuomenės pažinimui darbus.
 
Bus atlikti archeologiniai tyrimai, įrengti terasuoti pėsčiųjų takai, informaciniai stendai, apžvalgos aikštelės, senieji mediniai laiptai bus pakeisti naujais, iš šiaurinės pusės bus įrengti nauji laiptai tam, kad į piliakalnį būtų galima patekti ir nuo panemunių einančio dviračių tako pusės, tiltelis per šioje pusėje tekantį upelį. Bus iškirsti ir išvežti bendrą piliakalnio vaizdą užstojantys medžiai, sutvarkyti žemės erozijos pažeisti plotai: išvažinėtas plotas bus užpiltas derlingu dirvožemiu ir apsėtas žole, piliakalnio teritorijos pakraštyje bus įrengta automobilių aikštelė.
 
Iki šiol apie šį, šalia Kauno esantį piliakalnį prikurta nemažai legendų. Viena jų ypač intriguoja – čia galėjo stovėti garsioji Pilėnų pilis. Pyplių piliakalnio su gyvenviete kompleksui priklauso du valstybės saugomi nacionalinės reikšmės kultūros paveldo objektai: piliakalnis ir gyvenvietė. Šiam kompleksui būdingos archeologinės, kraštovaizdžio ir mitologinės vertingosios savybės. Išlikę žmonių pasakojimai apie tai, kad piliakalnį prancūzai kepurėmis supylę, kad piliakalnyje buvusi skylė, kad piliakalnyje buvusi lietuvių pilis, kurią, pilies kunigaikščiui išvykus į karą, sudeginę priešai.
 
Pietinėje, rytinėje ir šiaurinėje piliakalnio papėdėse 1,5 ha plote yra I–II tūkstantmečio pradžios papėdės gyvenvietė. 1993 m. tyrinėtos gyvenvietės 10 cm storio kultūriniame sluoksnyje rastas židinys, stulpaviečių, žalvarinė apyrankė, brūkšniuotos, grublėtos, lygios ir žiestos keramikos, šlako. Į pietus nuo piliakalnio lokalizuojamos gyvenvietės kultūrinis sluoksnis apardytas seniau ariant, o piliakalnio šiaurinėje papėdėje sunaikintas įvairių žemės darbų metu. Piliakalnis datuojamas I– II tūkstantmečio pradžia.
 
Jei rasime Pilėnų pilį, pažadame pranešti :)