2022 m.

UAB „HSC Baltic“ modernizuos Lietuvos sporto universiteto I bendrabutį

2022 08 16

UAB "HSC Baltic" pasirašė sutartį su Lietuvos sporto universitetu dėl I bendrabučio modernizavimo darbų. Darbai bus atliekami etapais.1 etapas–pilnai  pertvarkomos 3 ir 4  aukšto  gyvenamosios  paskirties  patalpos keičiamos  durys 5, 4, 3 ir 2 aukšto laiptinėse, likusiose  patalpose numatomas tranzitinių inžinerinių komunikacijų aptaisymas g/k konstrukcijomis, minimalus  apdailos  atstatymas,  stogo  dangos  remontas  ties  keičiamomis įlajomis  ir  naujai įrengiamais alsuokliais, karkasinių šachtų vėdinimo kaminėliams uždengti įrengimas. 2 etapas – pilnai  pertvarkomos  2  ir 5  aukšto  gyvenamosios  paskirties  patalpos (pagal  kadastrinės  bylos  duomenis perplanuojamų patalpų bedras plotas - 1022,55m2), keičiami pastato langai.