2016 m.

UAB „HSC Baltic“ rekonstruos Lietuvos sveikatos mokslų universiteto Kardiologijos instituto pastatą

2016 11 10

UAB „HSC Baltic“ pasirašė sutartį su VŠĮ Lietuvos sveikatos mokslų universitetu dėl Kardiologijos instituto pastato rekonstravimo rangos darbų ir darbo projekto parengimo.
 
Kardiologijos instituto pastate yra veikiančios akredituotis mokslinės laboratorijos. Esamas Lietuvos sveikatos mokslu universiteto (LSMU) kardiologijos instituto pastatas yra trijų aukštų su techninių patalpų antstatu ir pusrūsiu, pastatytas 1985 m., rekonstruotas 2007-2008 m.  
 
Atlikus darbus pastatas bus 4 aukštų, techninės patalpos bus įjungtos į naujai pastatytą aukštą. Siekiant esamą pastatą įkomponuoti į sklype suformuotą modernių pastatų visumą, jo tinkuoti fasadai bus perdažyti pilkomis spalvomis, derinant prie esamų naujai pastatytų pastatų. Raudonų plytų piliastrai bus palikti, siekiant išlaikyti pastato architektūrinį identitetą.
 
3 aukšte, pagrindiniame hole bus įrengta nauja laiptinė patekimui į naujai statomą 4 pastato aukštą. Iš šios pagrindinės laiptinės įrengiami koridoriai. Iš koridorių patenkama į kabinetus, pasitarimų , esamas ir naujas technines patalpas, sanitarinius mazgus bei naujas laboratorijas. Viena iš laboratorijų bus ne prastesnės kaip B klasės pagal EU GMP (European Union Guidelines to Good Manufacturing Products for Human and Veterinary Use) klasifikacijos.
 
Darbų pabaiga planuojama 2018 m. rugsėjo mėn.