Lietuvos bankas

Rangovas atliko pastatų (Totorių g. 4, Vilnius) apšiltinimo darbus ir evakuacinių sprendinių (Totorių g, 4, Gedimino pr. 6, Vilnius) įrengimo darbus. Įgyvendinant sutartį, Rangovas privalėjo vykdyti darbus taip, kad nebūtų nutraukta banko veikla. Projekto įgyvendinimo metu, Rangovas atliko cokolio įrengimo ir apšiltinimo darbus, apšiltino išorės sienas bei atliko jų apdailą, jas nudažant bei apdekoruojant klinkerio plytelėmis. Taip pat buvo renovuotas pastato Totorių g. 4, Vilnius stogas. Rangovas abiejuose pastatuose atliko evakuacinių sprendimų įrengimo darbus.

SAVYBĖS:

  • Kultūros paveldo statinys (regioninis);
  • Ypatingas statinys;
  • Atlikti apšiltinimo ir evakuacinių sprendimų įrengimo darbai.

 

RANGOVAS
UAB "HSC Baltic"

OBJEKTO TIPAS
Kultūros paveldo statiniai

ADRESAS
Totorių g. 4, Vilnius

BAIGTUMO LYGIS
Įvykdytas 2015 m.

UŽSAKOVAS
Lietuvos bankas